1. Загальні положення

Дана політика обробки персональних даних визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних KickYour.Tech (надалі – Оператор).

 1. Оператор своєю найважливішою метою та вимогою здійснення своєї діяльності ставить дотримання прав та свобод людини та громадянина під час обробки його персональних даних, в тому числі, захисту прав на недоторкання приватного життя, особисту та сімейну таємниці. 
 2. Дана політика Оператора щодо обробки персональних даних (надалі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати щодо відвідувачів веб-сайту http://kickyour.tech.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

 1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за виключенням випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет по мережевій адресі http://kickyour.tech;
 4. Інформаційна система персональних даних – сукупність наявних в базах даних персональних даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що їх забезпечують;
 5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачу чи іншому суб`єкту персональних даних;
 6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації чи без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір,  запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
 7. Оператор самостійно здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними;
 8. Персональні дані – будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до визначеного чи визначаємого Користувача веб-сайту http://kickyour.tech;
 9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту http://kickyour.tech;
 10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб;
 11. Розповсюдження персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) чи на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах чи надання доступу до персональних даних якимось іншим засобом; 
 12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній чи іноземній юридичній особі;
 13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення складу персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (чи) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних. 

3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача 

 1. Фамілія, ім`я та по-батькові;
 2. Електронна адреса;
 3. Номера телефонів;
 4. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних щодо відвідувачів (в тому числі файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики.
 5. Вищезазначені дані надалі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Мета обробки персональних даних

 1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою електронних листів; надання доступу Користувачу до сервісів, інформації та/чи матеріалів, які містяться на веб-сайті.
 2. Також Оператор має право направляти Користувачу повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різноманітні заходи. Користувач завжди може відмовитись від отримання інформаційних повідомлень шляхом змінення відповідних налаштувань в своєму персональному кабінеті на сайті http://kickyour.tech, чи направивши Оператору листа на адресу електронної пошти support@kickyour.tech з приміткою «Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції». 
 3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації щодо дій Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

5. Правові засади обробки персональних даних 

 1. Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у випадку їх заповнення та/чи відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, що знаходяться на сайті http://kickyour.tech. Заповнюючи відповідні форми та/чи відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
 2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузеру Користувача (включено збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передання та інших видів обробки персональних даних 

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог діючого законодавства щодо захисту персональних даних.

 1. Оператор забезпечує зберігання персональних даних та застосовує усі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
 2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за виключенням випадків, пов'язаних з виконанням діючого законодавства.
 3. У випадках виявлення неточностей персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, змінивши відповідну інформацію в своєму персональному кабінеті на сайті http://kickyour.tech,  чи шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти Оператору support@kickyour.tech з приміткою «Актуалізація персональних даних».
 4. Строк обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відізвати свою згоду на обробку персональних даних, направивши повідомлення шляхом електронної пошти на адресу Оператора support@kickyour.tech з приміткою «Відкликання згоди на обробку персональних даних». 

7. Транскордонна передача персональних даних 

 1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних повинен переконатись в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

8. Заключні положення

 1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, які його цікавлять, стосовно обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора шляхом електронної пошти support@kickyour.tech.
 2. В цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
 3. Актуальна версія Політики у вільному доступі знаходиться в мережі Інтернет на сайті http://kickyour.tech.